Genealogische pagina’s van Martin de Fluiter
Geschiedenis: wangedrag in de familie
Vechten en watergieten
Het oudste bericht over wangedrag in de familie stamt uit 1646. Jan Jansz Fleuter moet voor de Drost verschijnen omdat hij gevochten heeft  met Gerrit Jansz van Wijck.
Jan Jansz was geen lieverdje want in 1652 moet hij opnieuw voorkomen. We lezen dat hij de vrouw van Tonis Reijers “met een vat over het lijf heeft gegoten.” Z’n naam wordt nu gespeld: Jan Jansz Flueijter.
Ik vond deze aantekeningen bij het CBG. Als bron wordt vermeld Gerichts Signaat Veluwe Ermelo. Jammer genoeg heb ik de bijbehorende stukken nog niet kunnen vinden. Klik hier voor de originele aantekeningen.

Ruzie met de onderschout van Veenendaal
In het R.A. Rhenen vond ik processtukken uit 1675. De appel valt weer niet ver van de boom want deze keer ging Willem Jandz de Fleijter, een zoon van bovengenoemde Jan Jansz in de fout.
Op 3 februari 1675 verschijnt Willem Jansz de Fleijter, "gemeen militair", voor het Gerecht van Rhenen. Volgens het procesverbaal staat hij terecht "ten aensien van den gepleegde agressie omtrent den persoon van Hermen Turen, substituut Schout in Veenedael."
Willem komt er genadig vanaf. Hij heeft zich deemoedig en berouwvol getoond en wordt veroordeeld "omme voor het volle college godt ende justitie te bidden om vergiffenisse." Wat hij dan ook wijselijk doet. Omdat hij niet "in bonis" is hoeft hij de gerechtskosten niet te betalen. De tekst vermeldt niet de aanleiding voor het agressieve gedrag van Willem. Klik hier voor het origineel.

Schelden en schoppen
In 1884 woonden in Middelburg 2 zusters de Fluiter. Geertruida  Jacomina Gijsbertina en Maria Jacoba. Samen dreven ze een bierhuis. Geertruida werd in 1884 tot 15 dagen  eenzame opsluiting veroordeeld. En dit was de reden:
Verklaring van
Jacob Verstraate, 33 jaar oud, nachtwaker te Middelburg.
In de nacht van 23 op 24 juni toen ik beklaagde’s moeder achtervolgde kwam beklaagde plotseling op mij toe, duwde mij en gaf mij een klap in het gezigt zeggende ploerten, je moeten mij niet achtervolgen. Z ij heeft Vijgenboom een trap tegen het regterbeen gegeven en herhaaldelijk geroepen smeerlappen, ploerten, lafaards bennen je.
Gijsbertina ontkende het schelden, het duwen en schoppen gaf ze toe. Ze zei dat Vijgenboom te dichtbij was gekomen. Ze moest haar staf uitzitten in Goes.
Klik hier voor meer informatie over deze zusters in Middelburg.

Diefstal van 2 gouden ringen en een herenhorloge met ketting
In 1921 werd de kermisreiziger Albertus Johannes de Fluiter, geb. 24 mei 1885 door de rechtbank in Breda veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf. Dat is niet mals. Wat had hij misdaan? In Breda woonde ene Johan Adam Werdekker. In zijn kamer was een  kast met daarin  een doosje waarin 2 gouden ringen en een herenhorloge met ketting lagen. Albertus Johannes had op een onbewaakt moment deze snuisterijen uit het doosje gehaald en meegenomen, zonder toestemming van de eigenaar. Op aanwijzing van Johan Adam werden de sieraden bij Albertus gevonden waarna hij werd veroordeeldtot 8 maanden cel en teruggave van het gestolene. Tegenwoordig  zou je voor zo’n vergrijp een taakstraf krijgen. Klik hier voor het vonnis.