Genealogische pagina’s van Martin de Fluiter

De familie komt uit Vlaanderen

Volgens een artikel in de Nederlandsche Leeuw uit 1947 zijn veel families in Veenendaal afkomstig uit Vlaanderen. Ook de naam de Fluyter zou daaraan herinneren. Zij kwamem omstr. 1550 naar Veenendaal. Zie hier het artikel.

Tot nu heb ik in Vlaanderen geen sporen van de familie ontdekt.

 

De Fluijter
De Fluyter
De Fleijter
De Fleuter
De Fluiter
 

 

Gosen Gerritsz

‘AANZIENLIJK VLEK IN ‘T STICHTSE’ is een boek van D. Van Manen. Hierin is veel te vinden over het ontstaan en de ontwikkeling van Veenendaal. In het boek kwam ik het volgende tegen.

Gosen Gerritsz vaartmeester blijkt ineens de Fluiter te heten , waarmee een van de oudste geslachten in Veenendaal is getraceerd.`

Dit is in het jaar 1563! Deze Gosen Gerritsz iuit 1563 is dus de eerste de Fluiter waar ik iets van weet.

 

Turfwinning

De familie de Fluiter is in de 16e eeuw vanuit Vlaanderen naar Veenendaal gekomen om in de turf’ te gaan. Ze kochten en pachten veengrond om turf te winnen.

 

Geschiedenis: de oorsprong

Spelling

Pas vanaf het begin van de 19e eeuw wordt de familienaam gespeld als 'de Fluiter'. In de 17e eeuw wordt de naam meestal als 'Fluijter' of 'Fluyter' en een enkele keer als 'Fleijter' geschreven. Soms ook al met 'de' ervoor. De familie kwam in Amersfoort ook voor als Fleuter. Er is een notarisakte uit 1655 waarin Jan Jans den Fleijter als voogd van Jantgn Evertsz wordt genoemd. Hij tekent met z'n naam en schrijft hem inderdaad als Jan Jansz den Fleijter. Zie hier de handtekening

Fluitersstraat

In Veenendaal is een Fluitersstraat en een Fluiterspad. De Historische Vereniging Veenendaal heeft een boekje uitgegeven “Veenendaal, straat in straat uit” waarin we

 

tegenslag
in de familie
wangedrag
in de familie

lezen dat de Fluitersstraat de oude perceellijn volgt van het eigendom van Cornelis de Fluiter en waarschijnlijk naar hem is genoemd. De vroegere naam was Fluiterspad maar op verzoek van de bewoners is dat veranderd in Fluitersstraat

 

Voor meer informatie over de eerste de Fluiters klik hier